Nhà thơ Phạm Đức tên khai sinh là Phạm Văn Đức, sinh ngày 17/4/1945, quê Liên Hồng, Tứ Lộc, Hải Dương. Tốt nghiệp Đại học báo chí. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Hiện nay là Phó Giám đốc NXB Thanh niên.

Tập thơ in chung và in riêng:
- Hoa trăm miền (1977)
- Nơi ta có mặt (1984)
- Có một khoảng đời (1984)
- Hạt bông gạo nhẩy dù (1993)
- Đơn phương (1990, 2000)
- Đàn đá (1996)
- Báo động (1998)
- Giữa hai ta (2001)

Truyện và tiểu thuyết:
- Tôi với Dim những tháng ngày (1983)
- Cuộc bỏ trốn của những con dấu (1988)
- Yêu để sống (1993)
- Hương đồng cỏ nội (1994)
- Một lời với một người (1996)

Giải thưởng:
- Giải thương Tổng cục Chính trị QĐNDVN với truyện…