15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
10 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 17/12/2006 04:06 bởi Gió
Nhà thơ Phạm Đức tên khai sinh là Phạm Văn Đức, sinh ngày 17/4/1945. Quê: Liên Hồng, Tứ Lộc, Hải Dương. Tốt nghiệp Đại học báo chí. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Hiện nay là Phó Giám đốc NXB Thanh niên.

Phạm Đức đã từng được nhận nhiều Giải thưởng văn học: Với truyện ngắn “Tiếng gọi bầu trời” (1968) –Giải thương Tổng cục Chính trị QĐNDVN. Với truyện ngắn “Tiếng biển” – Giải chính thức văn xuôi của Tuần báo Văn nghệ. Với chùm thơ được giải trong cuộc thi thơ do Hội nhà văn và TW Đoàn tổ chức.Với tác phẩm “Hương đồng cỏ nội” - được giải Văn học thiếu nhi của Hội nhà văn (1994).

Phạm Đức đã có 8 tập thơ vừa in chung vừa in riêng: Hoa trăm miền (1977), Nơi ta có mặt (1984), Có một khoảng đời (1984), Hạt bông gạo nhẩy dù (1993), Đơn phương (1990,2000), Đàn đá…