254.40
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
12 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 24/03/2007 14:04 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 05/04/2008 03:50 bởi Vanachi
Lò Ngân Sủn (26/4/1945 - 15/12/2013) sinh tại Bản Vền, Bản Qua, Bát Xát, Lao Cai, người dân tộc Cháy. Ông là giáo viên, nguyên chủ tịch Hội Văn nghệ Lào Cai, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ 1991, sau khi được bầu làm Uỷ viên ban chấp hành Hội Nhà văn khoá V, về cư ngụ và mất tại Hà Nội. Các bút danh của ông bao gồm Lò Ngân Sủn, E Sun, Lô Quang Thuận.

Tác phẩm:
- Chiều biên giới (1989)
- Những người con của núi (1990)
- Đám cưới (1992)
- Đường dốc (1993)
- Con của núi (tập 1: 1996; tập 2: 1997)
- Lều nương (1996)
- Chiếc vòng bạc (1987)
- Tục ngữ Dáy (tập truyện, 1995)
- Suối Pí Lè (1996)
- Dòng sông mây (1995)
- Chợ tình (1995)
- Hưu tập thể (tập truyện, 1995)
- Suối Pí Lè (1996)
- Ở đây (1994)
- Trời, cái bật lửa (1995)

Giải thưởng văn chương:
- Bộ Giao thông
- Bộ Giáo dục

 

Bữa tình yêu (2005)

Tuyển tập chung