Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2014 22:02

Em bảo nhà em ở mường trong
Thì anh làm cơn gió đến thăm
Em bảo nhà em ở mường ngoài
Thì anh làm ánh trăng đến ngắm
Em bảo nhà em không có ghế
Không có ghế, anh ngồi xuống phản
Em bảo nhà em không có phản
Không có phản, anh ngồi xuống sạp
Em bảo nhà em không có sạp
Không có sạp, anh ngồi xuống đất
Và nếu như không có đất
Anh sẽ ngồi vào lòng em yêu


Nguồn: Bữa tình yêu, Lò Ngân Sủn, NXB Hội nhà văn, 2005