Từ khi có các cuộc thi hoa hậu
Bầu trời cao rộng hơn
Đất đai màu mỡ hơn
Cây rừng hoa trái hơn
Suối chảy ào ạt hơn
Dòng sông trong xanh hơn
Quê hương
Đất nước
Được kê cao hơn trước
Bằng những bước đi của người đẹp


Nguồn: Bữa tình yêu, Lò Ngân Sủn, NXB Hội nhà văn, 2005