Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Sư Đạo (6 bài)
- Trương Lỗi (13 bài)
- Triệu Lệnh Trĩ (3 bài)
- Mễ Phất (2 bài)
- Mao Bàng (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Hà Như (1 bài)
- Nguyễn Xuân Tảo (1 bài)
Tạo ngày 31/01/2008 07:28 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 31/01/2008 07:48 bởi Vanachi
Triều Bổ Chi 晁補之 (1053-1110), tự Vô Cữu 無咎, cuối đời còn có tự hiệu Quy lai tử 歸來子, nguời Cự Dã, Tế Châu (nay thuộc Cự Dã, Sơn Đông, Trung Quốc). Thời trẻ từng theo Tô Thức 蘇軾, năm Nguyên Phong thứ 2 (1079) đỗ tiến sĩ, từng giữ các chức Thái học chính, Bí thư chính tự, Hiệu thư lang. Về sau do bị người chỉ trích sửa đổi Thần Tông thực lục nên bị đưa đi coi thuế rượu ở Xứ Châu, Tín Châu. Đến đời Huy Tông được triệu về làm Trước tác tá lang, Bái trát bộ lang, sau làm Tri phủ Hà Trung. Khi hồi hương ẩn cư, bắt chước hiệu của Đào Uyên Minh Quy lai viên.

Từ của Triều Bổ Chi chịu ảnh hưởng của Tô Thức, trong hào sảng có tàng chứa ý tứ trầm uất, là một trong Tô môn tứ học sĩ (bốn học sĩ trong nhà Tô Đông Pha). Nay còn khoảng 160 bài.