Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 12/10/2013 16:39

自畫留春堂山水大屏題其上

胸中正可吞雲夢,
盞里何妨對圣賢。
有意清秋入衡霍,
為君無盡寫江天。

 

Tự hoạ Lưu Xuân đường sơn thuỷ đại bình đề kỳ thượng

Hung trung chính khả thôn vân mộng,
Trản lý hà phương đối thánh hiền.
Hữu ý thanh thu nhập Hành Hoắc,
Vị quân vô tận tả giang thiên.

 

Dịch nghĩa

Lòng có thể chứa cả mây trời
Chuyện cái chén không sao đói với thánh hiền
Có ý định thu sang lên tận Hành Hoắc
Vì bác vẽ Trời sông mênh mang.


Bài này tuyển từ Kê lặc tập quyển 22, bản Tứ khố toàn thư. Năm thứ tư Hy Ninh, Thái Kinh chuyên quyền xếp 309 người, Tư Mã Quang là “Nguyên Hựu gian đảng”. Tác giả cũng không ngoài danh sách đó, từ lang trung bộ lễ, kiêm quốc sử biên tu biến làm tri phủ Hà Trung, chẳng bao lâu lại đổi sang tri Hồ Châu, Mật Châu. Cuộc đảng tranh thay đổi bất thường, khiến ông chán ngán đối với chính trị, nên dứt khoát từ chức về quê. Nhưng mấy năm sau ông lại bị khởi dụng làm tri Tứ Châu. Lúc này tuy ông làm quan nhưng lòng đã hướng về giang hồ. Năm Đại Quan thứ tư, ông làm bài thơ này để gửi gắm nội hàm khoáng đạt. Ngoài làm thơ, ông còn là một danh hoạ, bức tranh “Lưu Xuân đường sơn thuỷ” là một tác phẩm ông lấy làm tâm đắc.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Như

Lòng mơ chứa cả chín tầng mây
Chén rượu, thánh hiền khó đổi thay
Ý định sang thu lên Hành Hoắc
Sông trời bác giỏi vẽ tô đầy

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Trời mây mơ chứa cả vào lòng
Chén hại thánh hiền chắc chẳng không
Hành Hoắc thu sang toan đến để
Mênh mang vì bác vẽ trời sông

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời