Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
141 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (356 bài)
- Tố Hữu (251 bài)
- Nguyễn Bính (283 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 17/09/2019 00:00 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Xuân Tảo là một biên tập viên lâu năm của NXB Văn học. Ông được biết đến nhiều với tập Tống từ (NXB Văn học, 1999).

 

Thơ dịch tác giả khác

Án Kỷ Đạo (Trung Quốc)

Án Thù (Trung Quốc)

Âu Dương Tu (Trung Quốc)

Bùi Văn Dị (Việt Nam)

Chu Thục Chân (Trung Quốc)

Diệp Mộng Đắc (Trung Quốc)

Đỗ Huy Liêu (Việt Nam)

Giang Thái Tần (Trung Quốc)

Hạ Chú (Trung Quốc)

Hoàng Cơ (Trung Quốc)

Hoàng Đình Kiên (Trung Quốc)

Hồ Thuyên (Trung Quốc)

Khuyết danh Trung Quốc (Trung Quốc)

Lã Nam Công (Trung Quốc)

Lâm Bô (Trung Quốc)

Liễu Vĩnh (Trung Quốc)

Lỗ Dật Trọng (Trung Quốc)

Lục Du (Trung Quốc)

Lữ Nam Công (Trung Quốc)

Lưu Khắc Trang (Trung Quốc)

Lý Chi Nghi (Trung Quốc)

Lý Thanh Chiếu (Trung Quốc)

Ngô Văn Anh (Trung Quốc)

Nguyễn Du (Việt Nam)

Phạm Thành Đại (Trung Quốc)

Phạm Trọng Yêm (Trung Quốc)

Phan Lãng (Trung Quốc)

Phùng Duyên Kỷ (Trung Quốc)

Tạ Cao (Trung Quốc)

Tân Khí Tật (Trung Quốc)

Tần Quán (Trung Quốc)

Thái Thân (Trung Quốc)

Thiệu Hưng thái học sinh (Trung Quốc)

Tô Thuấn Khâm (Trung Quốc)

Tô Thức (Trung Quốc)

Trần Bích San (Việt Nam)

Trần Nguyên Đán (Việt Nam)

Trần Văn Gia (Việt Nam)

Triều Bổ Chi (Trung Quốc)

Trương Hiếu Tường (Trung Quốc)

Trương Nguyên Cán (Trung Quốc)

Trương Thăng (Trung Quốc)

Trương Tiên (Trung Quốc)

Từ Quân Bảo thê (Trung Quốc)

Tưởng Hưng Tổ nữ (Trung Quốc)

Văn Cập Ông (Trung Quốc)

Văn Thiên Tường (Trung Quốc)

Vương An Thạch (Trung Quốc)

Vương Vũ Xứng (Trung Quốc)