Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ
2 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (174 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 06/06/2007 17:46 bởi Vanachi
Tưởng Hưng Tổ nữ 蔣興祖女 tức con gái của Tưởng Hưng Tổ, không rõ tên thật, người Nghi Hưng (nay thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc). Khi giặc Kim xâm lược, Hưng Tổ đương giữ chức Dương võ lệnh, không chịu phục, vợ và con trai ông đều hy sinh, con gái bị giặc bắt lên phương bắc. Khi qua Hùng Châu (nay là huyện Hà Bắc), nàng đề tự truyện và bài Giảm tự mộc lan hoa lên tường ở trạm dịch, không rõ về sau ra sao.

 

Tuyển tập chung