Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ
2 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (170 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (20 bài)
- Án Thù (17 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 06/06/2007 17:46 bởi Vanachi
Nàng người Nghi Hưng 宜興 (nay thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc), tên tuổi chưa rõ ràng, cha là Hưng Tổ 興祖, giữ chức Dương võ lệnh năm Tĩnh Khang (1126). Khi giặc Kim xâm lược, ông không chịu phục, con gái ông bị giặc bắt lên phương bắc. Khi qua Hùng Châu (nay là huyện Hà Bắc), nàng đề bài "Giảm tự mộc lan hoa" lên tường ở trạm dịch.