Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đào Tấn (41 bài)
- Nguyễn Thiện Thuật (2 bài)
- Phạm Như Xương (2 bài)
- Phan Đình Phùng (18 bài)
- Cao Xuân Dục (13 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 22/07/2014 12:02 bởi Vanachi
Đỗ Huy Liêu 杜輝寮 (có tài liệu ghi là 杜輝璙, 1845-1891) tự Ông Tích, hiệu Đông La, là quan nhà Nguyễn và là danh sĩ yêu nước ở Nam Định vào cuối thế kỷ XIX trong lịch sử Việt Nam. Ông nội ông là Cử nhân Đỗ Huy Cảnh làm Tuần phủ Biên Hoà, cha ông là Phó bảng Đỗ Huy Uyển làm Biện lý bộ Hộ (tục gọi Biện Lý La Ngạn), cả hai đều là bậc danh sĩ triều Nguyễn.

Năm Đinh Mão (1867), Đỗ Huy Liêu đi thi Hương đỗ Giải nguyên, được bổ làm Điển tịch Viện Hàn lâm, Huấn đạo huyện Yên Mô (Ninh Bình).

Năm Kỷ Mão (1879), ông thi Hội (ân khoa) đỗ thứ 8. Dự thi Đình, ông đỗ Đình nguyên, Đệ nhị giáp tiến sỹ xuất thân (Hoàng giáp) nên được tục gọi là Hoàng giáp Liêu. Trong kỳ thi này, bài của ông được vua Tự Đức châu phê là: Quả có thực học, những kẻ dẫm theo vết mòn không thể làm được.

Thi đỗ hạng cao, Đỗ Huy…