23.00
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
26 bài thơ
Tạo ngày 08/07/2005 16:41 bởi Vanachi, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 12/02/2008 14:55 bởi Vanachi
Tần Quán 秦觀 (1049-1100) tự Thiếu Du 少遊, Thái Hư 太虛, hiệu Hoài hải cư sĩ 淮海居士, người Cao Bưu (nay thuộc tỉnh Giang Tô). Ông từng là học trò và kết hôn với em gái của Tô Thức. Tô Thức từng khen Thiếu Du có tài Khuất Nguyên, Tống Ngọc. Ông từng làm quan tới chức Quốc sử biên tu, sau bị cách chức. Từ của ông phong cách uyển chuyển, trước tác của ông có tập Hoài hải từ.

 

Tuyển tập chung