Ngọt như mật rượu trong một chén
Gái thật xinh hai mái tóc đen
Đừng khoe xuân đẹp hơn thu sắc
Hoa đào hơn hoa cúc tin chăng

tửu tận tình do tại