12/05/2021 15:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xứ Châu nhàn đề
處州閒題

Tác giả: Tần Quán - 秦觀

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 19:02

 

Nguyên tác

清酒一杯甜似蜜,
美人雙鬢黑如鴉。
莫誇春色欺秋色,
未信桃花勝菊花。

Phiên âm

Thanh tửu[1] nhất bôi điềm tự mật,
Mỹ nhân song mấn hắc như nha.
Mạc khoa xuân sắc khi thu sắc,
Vị tín đào hoa thắng cúc hoa.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngọt như mật rượu trong một chén
Gái thật xinh hai mái tóc đen
Đừng khoe xuân đẹp hơn thu sắc
Hoa đào hơn hoa cúc tin chăng
Xứ Châu nay là Lệ Thuỷ, Chiết Giang.

[1] Xưa rượu chia làm 3 loại (theo Chu lễ):
- sự tửu 事酒: rượu dùng khi hữu sự,
- tích tửu 昔酒: rượu dùng khi vô sự,
- thanh tửu 清酒: rượu dùng để cúng.
Ngày nay thanh tửu dùng chỉ rượu ngon.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tần Quán » Xứ Châu nhàn đề