桃源憶故人

玉樓深鎖多情種,
清夜悠悠誰共?
羞見枕衾鴛鳳,
悶則和衣擁。

無端畫角嚴城動,
驚破一番新夢。
窗外月華霜重,
聽徹梅花弄。

 

Đào Nguyên ức cố nhân

Ngọc lâu thâm toả đa tình chủng,
Thanh dạ du du thuỳ cộng?
Tu kiến chẩm khâm uyên phụng,
Muộn tắc hoà y ủng.

Vô đoan hoạ giốc nghiêm thành động,
Kinh phá nhất phiên tân mộng.
Song ngoại nguyệt hoa sương trọng,
Thính triệt “Mai hoa lộng”.

 

Dịch nghĩa

Lầu ngọc khoá kín giống đa tình,
Đêm thanh dài dằng dặc cùng với ai?
Ngại nhìn khăn gối thêu uyên ương, phụng hoàng,
Sầu muộn cùng áo khăn.

Bỗng nhiên tiếng giốc từ thành quân vọng tới,
Phá tan cơn mộng vừa mới thành.
Ngoài song trăng sáng, sương nặng,
Nghe hết khúc “Mai hoa lộng”.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Giống đa tình khoá trong lầu ngọc,
Với ai đêm thanh đằng đẵng?
Ngại ngắm gối chăn uyên phụng,
Bên áo khăn sầu muộn.

Tiếng giốc từ thành nghiêm vẳng vọng,
Bỗng nhiên phá tan con mộng.
Trăng sáng ngoài song, sương nặng,
Nghe hết “Mai hoa lộng”.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khoá sâu lầu ngọc giống đa tình,
Dằng dặc đêm thanh ai với mình?
Khăn gối phụng uyên nhìn ái ngại,
Áo khăn sầu muộn bóng ai xinh.

Thành nghiêm tiếng giốc vọng thình lình,
Cơn mộng mới thành tan bóng hình.
Sương nặng ngoài song trăng sáng quá,
“Mai hoa lộng” khúc hát ân tình.

15.00
Trả lời