Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Triệu Lệnh Trĩ (3 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)
- Tần Quán (26 bài)
- Triều Bổ Chi (4 bài)
- Trần Sư Đạo (6 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 30/08/2014 19:26 bởi tôn tiền tử
Mễ Phất 米芾 (1051-1107) vốn tên Phất 黻, tự Nguyên Chương 元章, hiệu Tương Dương mạn sĩ 襄陽漫士, Hải nhạc ngoại sử 海岳外史, Lộc Môn cư sĩ 鹿門居士, người đời gọi là Mễ Tương Dương, là một thư pháp gia, hoạ gia lớn đời Bắc Tống. Tổ tiên ông người Thái Nguyên di cư tới Tương Dương (nay thuộc Hồ Bắc), sau định cư ở Nhuận Châu (nay thuộc Giang Tô), giữ chức Nam Cung viên ngoại lang.