Suối sen hương nồng ngát ngát
Rặng núi sau rừng xa xanh
Thu sang đất Sở khéo đa tình
Mây hết sương tan gió tạnh

Đêm yên mảnh trăng lên thẳng
Tỉnh rượu mắt vẫn hấp hênh
Chum gần cạn tiếng kê se sẽ
Hãy đến nghe ta gõ sành

tửu tận tình do tại