Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Mễ Phất (2 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)
- Tần Quán (26 bài)
- Triều Bổ Chi (4 bài)
- Trần Sư Đạo (6 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Ngô Như Sâm (1 bài)
Tạo ngày 03/11/2007 18:54 bởi Vanachi
Triệu Lệnh Trĩ 趙令畤 (1051-1134) tự Cảnh Huống 景貺, Đức Lân 德麟, tự hiệu Liêu Phục Ông 聊復翁, Tàng lục cư sĩ 藏六居士, sống vào cuối đời Bắc Tống, đầu đời Nam Tống. Ông là hậu duệ của con thứ của Tống Thái Tổ là Yên vương Đức Chiêu 德昭, giao hữu rất thân với Tô Đông Pha 蘇東坡.

 

Tuyển tập chung