Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
80 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (350 bài)
- Tố Hữu (250 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Nguyễn Bính (278 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 26/11/2020 15:07 bởi tôn tiền tử
Ngô Như Sâm là giáo viên dạy văn, đã nghỉ hưu, hiện sống tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

 

Thơ dịch tác giả khác

Chiêm Mậu Quang thê (Trung Quốc)

Chiêm Quang Mậu thê (Trung Quốc)

Chu thị (Trung Quốc)

Chu Thục Chân (Trung Quốc)

Chương Diệu Ý (Trung Quốc)

Dương hoàng hậu (Trung Quốc)

Đỗ Mục (Trung Quốc)

Hoa Nhị phu nhân (Trung Quốc)

Hoài thượng nữ (Trung Quốc)

Hồ Huệ Trai (Trung Quốc)

Khuyết danh Trung Quốc (Trung Quốc)

Kim đức thục (Trung Quốc)

Liên Tĩnh Nữ (Trung Quốc)

Lục Du thiếp (Trung Quốc)

Lưu Nguyên Tải thê (Trung Quốc)

Lý Thanh Chiếu (Trung Quốc)

Nghiêm Nhị (Trung Quốc)

Nguỵ Ngoạn (Trung Quốc)

Tây Thục kỹ (Trung Quốc)

Tiểu long nữ (Trung Quốc)

Triệu Lệnh Trĩ (Trung Quốc)

Triệu Lệnh Trĩ thê Vương thị (Trung Quốc)

Triệu Thịnh mẫu (Trung Quốc)

Từ Quân Bảo thê (Trung Quốc)

Uông Nguyên Lượng (Trung Quốc)

Vương Thanh Huệ (Trung Quốc)