Hồ đầy nước với hoa đầy cành
Hoàng bằng véo von trong rừng hương
Gió đông nhẹ đùa với bức mành

Lúc ngày dài mộng xuân lại ngắn
Én bay loạn trong khói liễu la đà
Bên song ngọc, người đẹp đánh cờ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại