Nghe tiếng oanh ca lệ nhỏ ròng,
Lệ này dồn với lẹ xưa đông.
Một xuân tin tức không chim cá,
Nghìn dặm chiêm bao nhọc ải dồn.
Ngồi lặng lẽ,
Nhấp men nồng,
Nỗi niềm phơi trải đến hoàng hôn.
Vừa lúc chong đèn cài cửa kín,
Hoa lê tầm tã trận mưa tuôn.


Nguồn: Từ Tống, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1992
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.