阮朗歸

湘天風雨破寒初,
深沉庭院虛。
麗譙吹罷小單于,
迢迢清夜徂。

鄉夢斷,
旅魂孤,
崢嶸歲月除。
衡陽猶有雁傳書,
郴陽和雁無。

 

Nguyễn lang quy

Tương thiên phong vũ phá hàn sơ,
Thâm trầm đình viện hư.
Lệ tiều xuy bãi “Tiểu Thiền Vu”,
Thiều thiều thanh dạ tồ.

Hương mộng đoạn,
Tộc hồn cô,
Tranh vanh tuế nguyệt dư.
Hành Dương do hữu nhạn truyền thư,
Xâm Dương hoà nhạn vô.


Bài này được làm trong thời gian tác giả bị đày ra Sâm Dương.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Trời Tương ngừng rét gió mưa sa,
Vắng lặng lầu gác hoa.
“Tiểu Thiền Vu” thôi vọng cửa ngà,
Chầm chậm đêm đã nhoà.

Niềm quê dứt,
Một mình ta,
Tết đến chẳng còn xa.
Hành Dương còn nhạn chuyển thư nhà,
Xâm Dương nhạn chẳng qua.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Xin hỏi

Mình tìm được một bài thơ như sau. Bài này cũng tên là Nguyên Lang quy và cùng cảu Tần Quán

阮郎归

潇湘门外水平铺,
月寒征棹孤.
红妆饮罢少踟蹰,
有人偷向隅.

挥玉箸,
洒真珠,
梨花春雨余.
人人尽道断肠初,
那堪肠已无.

Cho mình hỏi nó có liên quan gì đến bài này không? Và nếu không thì cho mình xin bản dịch với.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời