Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tần Quán (26 bài)
- Lã Nam Công (1 bài)
- Lữ Nam Công (1 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)
- Hoàng Đình Kiên (32 bài)
Tạo ngày 26/08/2006 11:16 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 26/08/2006 11:22 bởi Vanachi
Chu Phục 朱服 (1048-?) tự Hành Trung 行中, người Ô Trình, Hồ Châu (nay thuộc huyện Ngô Hưng tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc). Ông đỗ tiến sĩ năm thứ 6 đời Tống Hy Tông (1073), làm quan đến Lễ bộ thị lang.

 

Tuyển tập chung