Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (170 bài thơ)
- Âu Dương Tu (44 bài thơ)
- Lý Dục (38 bài thơ)
- Án Kỷ Đạo (20 bài thơ)
- Án Thù (17 bài thơ)
Tạo ngày 26/08/2006 11:16 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 26/08/2006 11:22 bởi Vanachi
Chu Phục 朱服 (1048-?) tự Hành Trung 行中, người Ô Trình, Hồ Châu (nay thuộc huyện Ngô Hưng tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc). Ông đỗ tiến sĩ năm thứ 6 đời Tống Hy Tông (1073), làm quan đến Lễ bộ thị lang.