Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lữ Nam Công (1 bài)
- Chu Phục (1 bài)
- Hoàng Đình Kiên (32 bài)
- Tần Quán (26 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 11/06/2008 11:51 bởi hongha83
Lã Nam Công 呂南公 (1047-1086), tự Thứ Nho 次儒, hiệu là Quán Viên tiên sinh 灌園先生, người Nam thành, Kiến Xương (nay thuộc Giang Tây) đời Bắc Tống, khoa trường lận đận nên không thi thố được tài năng. Có để lại tác phẩm "Quán Viên tập" 灌園集.