Trên hồ xuân đâu rồi hả?
Khắp trời hoa bay lả tả
Quán lẻ vắng không người
Giấc mơ về quê dang dở
Chán quá
Chán quá
Ngoài rèm suốt đêm mưa gió

tửu tận tình do tại