Bờ liễu nước trong cạn
Hái sen đùa giỡn đôi cô bạn
Hây hây má phấn nắng tô son
Thuỷ điệu câu hò ai oán
Ghe chiều cười nói tắt xa dần
Chợt khiến lòng ta sầu thảm

tửu tận tình do tại