病中

疏簾薄幔對青燈,
鸜鵒喧喧自轉更。
風雨渺漫人臥病,
地爐湯鼎更悲鳴。

 

Bệnh trung

Sơ liêm bạc mạn đối thanh đăng,
Cù dục huyên huyên tự chuyển canh.
Phong vũ diểu man nhân ngoạ bệnh,
Địa lô thang đỉnh cánh bi minh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Rèm thưa màn mỏng đèn xanh
Sáo kêu inh ỏi chuyển canh mấy lần
Gió mưa sùi sụt, bệnh nhân
Nằm nghe bếp cũng bâng khuâng réo buồn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rèm thưa màn mỏng đối đèn xanh,
Inh ỏi sáo kêu lúc chuyển canh.
Mờ mịt gió mưa người mắc bệnh,
Nước sôi lò đất réo buồn tanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời