28/05/2022 05:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bệnh trung
病中

Tác giả: Tần Quán - 秦觀

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2014 18:53

 

Nguyên tác

疏簾薄幔對青燈,
鸜鵒喧喧自轉更。
風雨渺漫人臥病,
地爐湯鼎更悲鳴。

Phiên âm

Sơ liêm bạc mạn đối thanh đăng,
Cù dục huyên huyên tự chuyển canh.
Phong vũ diểu man nhân ngoạ bệnh,
Địa lô thang đỉnh cánh bi minh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Rèm thưa màn mỏng đèn xanh
Sáo kêu inh ỏi chuyển canh mấy lần
Gió mưa sùi sụt, bệnh nhân
Nằm nghe bếp cũng bâng khuâng réo buồn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tần Quán » Bệnh trung