秋夕病中作

臥病當秋夕,
悠悠枕上情。
不堪拋月色,
無計避蟲聲。
煎藥惟憂澀,
停燈又怕明。
曉臨清鑒裏,
應有白髭生。

 

Thu tịch bệnh trung tác

Ngoạ bệnh đương thu tịch,
Du du chẩm thượng tình.
Bất kham phao nguyệt sắc,
Vô kế tị trùng thanh.
Tiên dược duy ưu sáp,
Đình đăng hựu phạ minh.
Hiểu lâm thanh giám lý,
Ưng hữu bạch tì sinh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đêm thu trong khi ngã bệnh
Trên giường ý nghĩ mông lung
Bóng trăng không kham vứt bỏ
Làm sao trốn tránh tiếng trùng
Sắc thuốc sợ nghe tiếng rít
Tắt đèn ngại sáng đến nhanh
Buổi sớm nhìn vào trong kính
Thấy hàng râu trắng mọc quanh

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đang đêm thu lại lâm bệnh nhẹ
Bâng khuâng nằm khe khẽ gối đầu
Làm sao vứt ánh trăng thâu
Côn trùng kêu thảm tránh đâu được giờ
Sắc thuốc chỉ nghi ngờ thuốc đắng
Để đèn soi lại ngán ánh đèn
Sáng ra đứng cạnh gương bên
Thấy ria bạc trắng qua đêm vừa chòi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời