客中寒食

旅次經寒食,
思鄉淚濕巾。
音書天外斷,
桃李雨中春。
欲飲都無緒,
唯吟似有因。
輸他郊郭外,
多少踏青人。

 

Khách trung hàn thực

Lữ thứ kinh hàn thực,
Tư hương lệ thấp cân.
Âm thư thiên ngoại đoạn,
Đào lý vũ trung xuân.
Dục ẩm đô vô tự,
Duy ngâm tự hữu nhân.
Thâu tha giao quách ngoại,
Đa thiểu đạp thanh nhân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Quán khách qua hàn thực
Nhớ quê lệ ướt khăn
Tin thư ngoài trời dứt
Đào mận trong mưa xuân
Muốn uống nhưng không cớ
Chỉ ngâm đở tủi thân
Thành người xe lui tới
Nhiều ít khách đạp thanh

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trọ nơi xa ngán ăn đồ nguội
Nỗi nhớ nhà lệ tủi ướt khăn
Thư nhà chẳng thấy hỏi thăm
Cây đào cây mận mưa xuân tơi bời
Muốn uống rượu không người thù tiếp
Tự ngâm thơ tự biết mà thôi
Đánh xe ra khỏi quách ngoài
Thấy người nhiều ít đạp hài cỏ xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời