龍湖臥病

九五浮名又一年,
無能偏有武侯煩。
天蒙瘴癘客多病,
豈意龍蛇妒誹賢。

 

Long Hồ ngoạ bệnh

Cửu ngũ phù danh hựu nhất niên,
Vô năng thiên hữu Võ hầu phiền.
Thiên mông chướng lệ khách đa bệnh,
Khởi ý Long Xà đố phỉ hiền.

 

Dịch nghĩa

Lại thêm một năm của tuổi năm chín (tức 60 tuổi) đeo đẳng hư danh
Không tài cán mà việc cũng nhiều như việc Võ hầu
Trời đầy lam chướng nên khách mang nhiều bệnh
Há đâu hạng Rồng Rắn lại ghét cả người hiền


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Năm chín hư danh thêm một năm
Võ hầu đống việc, thiếu tài năng
Trời nhiều lam chướng, người nhiều bệnh
Cái hạn Long Xà ghét bỏ chăng?


Nguồn: 300 bài thơ Việt chữ Hán (Hán tự Việt thi tam bách thủ), Ngô Văn Phú dịch, NXB Hội nhà văn, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm chín một năm hư ảo danh,
Việc nhiều tài kém Võ hầu, đành.
Khách mang nhiều bệnh vì lam chướng,
Rồng rắn há đâu ghét hiền lành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời