Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
13 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (170 bài thơ)
- Âu Dương Tu (44 bài thơ)
- Lý Dục (38 bài thơ)
- Án Kỷ Đạo (20 bài thơ)
- Án Thù (17 bài thơ)
Tạo ngày 15/06/2007 19:35 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 15/06/2007 19:38 bởi Vanachi
Vương Vũ Xứng 王禹偁 (954-1001) tự Nguyên Chi 元之, người Cự Dã, Tề Châu đời Tống (nay thuộc Sơn Đông, Trung Quốc), xuất thân hàn vi, đỗ tiễn sĩ năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 8 đời vua Thái Tông (983).