Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 08/06/2008 22:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/06/2008 10:19

畬田詞其二

北山種了種南山,
相助力耕豈有偏。
願得人間皆似我,
也應四海少荒田。

 

Dư điền điệu kỳ 2

Bắc san chủng liễu chủng nam san,
Tương trợ lực canh khởi hữu thiên.
Nguyện đắc nhân gian giai tự ngã,
Dã ưng tứ hải thiểu hoang điền.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Núi Bắc non Nam kế tiếp trồng
Cấy cày giúp sức việc nhà nông
Mong đời ai cũng như ta cả
Bốn bể đâu còn ruộng bỏ không

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Núi Bắc trồng xong tiếp núi Nam,
Công tâm hùn sức nguyện lam làm.
Mong sao thiên hạ như ta cả,
Trái đất ít dần đất bỏ hoang.


Nguồn: Tống thi tứ tuyệt, NXB Thế giới, 2010
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trồng bắc núi xong trồng nam núi
Giúp sức nhau há tủi phân miền
Như ta ai cũng khấn nguyền
Khắp nơi canh tác hoang điền ít đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời