清明

無花無酒過清明,
興味蕭然似野僧。
昨日鄰家乞新火,
曉窗分與讀書燈。

 

Thanh minh

Vô hoa vô tửu quá thanh minh,
Hứng vị tiêu nhiên tự dã tăng.
Tạc nhật lân gia khất tân hoả,
Hiểu song phân dữ độc thư đăng.

 

Dịch nghĩa

Không rượu, không hoa qua tiết thanh minh,
Đạm bạc, thanh bạch như nhà sư ở xứ quê.
Hôm qua sang nhà hàng xóm xin lửa mới nhóm lên,
Sáng sớm đốt đèn đọc sách trước cửa sổ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Đón tiết thanh minh chẳng rượu hoa
Thú vui đơn giản giống sư nhà
Hôm qua xin lửa bên hàng xóm
Đèn sách bên song đọc nhẩn nha.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Không hoa không rượu đón Thanh minh
Thú vị sư quê nhạt giống mình
Hôm trước qua nhà bên kiếm lửa
Thắp đèn đọc sách tựa song đình


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hà

Thanh minh không rượu cũng không hoa
Cảnh tựa thư nhàn kẻ xuất gia
Hàng xóm hôm qua cho chút lửa
Đốt đèn đọc sách lúc tinh mơ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Dịch nghĩa Thanh minh

Dịch nghĩa:
Tiết Thanh minh
Không rượu, không hoa qua tiết thanh minh,
Đạm bạc, thanh bạch như nhà sư ở xứ quê.
Hôm qua sang nhà hàng xóm xin lửa mới nhóm lên,
Sáng sớm đốt đèn đọc sách trước cửa sổ.

Trần Thế Hào

Ghi chú:
Tiết thanh minh thời xưa, cấm lửa 3 ngày, ăn lạnh, sau đó mới nhóm lửa trở lại.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Thanh minh không rượu cũng không hoa,
Niềm hứng như sư giữa cảnh chùa.
Hàng xóm hôm qua xin lửa mới,
Soi người đọc sách cạnh song thưa.


Nguồn: Tống thi tứ tuyệt, NXB Thế giới, 2010
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Thanh minh, không rượu, không hoa,
Thú vui chẳng khác sư già chốn quê.
Nhà bên, xin chút lửa về,
Sớm ngồi đọc sách, đèn kề bên song...

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rượu hoa không, đón thanh minh
Thú vui thanh thoát như hình sư quê
Hôm qua xin lửa nhà kề
Thắp đèn đọc sách mai về bên song

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đón Thanh minh không hoa không rượu
Thú qua loa như vị sư quê
Hôm qua lửa mới xin về
Sáng nay đèn sách bên lề song thưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Không rượu không hoa tết cấm yên,
Xác xơ phong cảnh tựa nhà chiền;
Hôm qua hàng xóm đi xin lửa,
Cho lại nhà nho nhóm ngọn đèn.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 144, tháng 11-1929
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời