Dưới đây là các bài dịch của Vũ Mộng Hùng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (30 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Du Phù Đổng thiên vương miếu hữu cảm nhi đề (Cao Bá Quát): Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Ba năm rồng náu chửa ai hay
Oanh liệt ra tay bỗng một ngày
Phá giặc roi vòng gầm sấm sét
Lên không ngựa sắt, lạ xưa nay
Công ghi cõi Việt so trời đất
Oai dẹp quân Ân khiếp cỏ cây
Miếu cũ thông reo khi gió động
Tưởng quân thắng trận trở về đây.

Ảnh đại diện

Hạ nhật ngẫu thành kỳ 2 (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Ta về năm sáu năm nay,
Bảy gian nhà ở tháng ngày ung dung.
Tây nam có lạch nước trong,
Cúi xem đàn cá vẫy vùng sớm trưa.
Đông bắc tre mọc đầy bờ,
Rạng ngày hơi mát thoáng đưa song đào.
Nào khi chống gậy ra vào,
Khi ngồi tựa ghế, thấp cao mặc lòng.
Khi vui chuốc chén rượu nồng,
Có khi nào hứng mười chung chẳng từ.
Lại thêm gạo mới ngọt lừ,
Lại thêm rau hái vườn nhà thơm tho.
Gọi con giở sách bi bô,
Xa xôi nhớ đến đời vua Toại, Hoàng.

Ảnh đại diện

Lục nguyệt thập ngũ dạ nguyệt hạ tác phụng ký chư cố nhân (Cao Bá Quát): Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Nơi giam cấm đổi dời hai bận
Trăng bể trông, tròn chẵn mười phen
Trăng nay sắc vẫn y nguyên
Mà nơi khách ở dần quen lối rồi
Ta những muốn chắp đôi cánh nhẹ
Bay vút từng khói tía mênh mang
Ngô tiên gặp gỡ giữa đường
Đứng bên cây quế, dịu dàng vẫy ta
Vừa thấy nhau đậm đà trò chuyện
Dường vì ta giở đến kiếp xưa
Nói thầm nghe chẳng nhớ ra
Cùng nhau từ ngọn gió hoà chia tay
Về đến nơi huýt dài một tiếng
Cầm chén toan hỏi đến trời cao
Trời cao khôn hỏi được nào
Thơ "Non tù" đã vịnh vào một thiên

Ảnh đại diện

Khuê oán kỳ 2 (Cao Bá Quát): Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Mảnh trăng vằng vặc trên không
Soi vào chăn áo cô phòng của ta
Bốn bề im bặt như tờ
Đêm dài chìm lặng điểm thưa giọt đồng
Băn khoăn ngồi đứng không xong
Một đèn một bóng nỗi lòng càng thêm
Gã kia ân ái khoe bền
Ai ngờ nay có nỗi niềm ngày nay
Hoa tươi hàng xóm nở đầy
Vượt nơi tường thấp bên này leo qua
Gió đưa hương thoảng xa xa
Thổi vào vạt áo của ta đang sầu
"Thái tiêu" học tả nên câu
Biến làm một khúc "Bạch đầu" ngâm chung
Người đời như tiết lạnh nồng
Lạnh nồng thay đổi thì lòng cũng thay

Ảnh đại diện

Di Xuân dĩ bồn liên vị thu phong sở tồi hữu thi kiến ký nhân thứ kỳ vận ca dĩ hoạ chi (Cao Bá Quát): Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Làm hoa nên làm sen
Hương thơm thân thẳng dáng ưa nhìn
Bùn vàng năm đấu nước một thước
Phong cách dường như chiếm cõi riêng
Công thành ý thoả là đi hẳn
Chẳng cùng cỏ nội cùng vấn vương
Rót bạch ngọc một chén
Ngâm "Thu thuỷ" một thiên
Phong lưu khoáng dật ai bì kịp?
Thành Phù Dung, ta là một vị tản tiên
Muôn việc trên đời đều thế cả
Cuộc vui như khói phút tan liền
Gió ghê, sương buốt, cơ sinh hoá
Bình thường giữ được tính trời nguyên

Ảnh đại diện

Chính nguyệt nhị thập nhất nhật di tống Thừa Thiên ngục toả cấm (Cao Bá Quát): Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Đời ta là hơi là bụi
Theo từng cơn gió thổi tơi bời
Đi về chẳng có định nơi
Chỉ trong giữa khoảng đất trời mênh mang
Từ trăm luyện sắt gang cứng rắn
Khí hào hùng một đấng ngang tàng
Lưới đời từ độ vấn vương
Giày vò kể đã nhiều phương rũa mài
Lòng ta vốn một hai phóng khoáng
Nỗi lo buồn bỗng vướng như không
Khác chi chiếc lá vẫy vùng
Lời này nghe tự Nhiêm công những ngày
Năm hết, dứt đoạ đày roi vọt
Mới tin rằng còn chút thân tàn
Ngoài nén khí, trong bền gan
Không cho ý nghĩ nhỏ nhen bợn mình
Chợt nhớ lại tuổi xanh ngày đó
Say nằm lỳ trong xó bụi gai
Mỏi mà được chốn nghỉ ngơi
"Đường cùng" chẳng biết như người khóc thương
Nay gặp lúc bước đường khốn khó
Phận đành như sợi cỏ bồng bay
Ở đâu thì cũng thân này
Lọ rằng đông với rằng tây, chọn gì
Kìa những kẻ xun xoe bợ đỡ
Dẫu huênh hoang rồi có hay đâu
Hãy đem mắt phép nhìn vào
Tinh khôn cho mấy mà sau còn gì
Thân ảo tướng đã gần núi lửa
Thì luân đàn nào có khác chi
Cùng thì vừa hát vừa đi
"Ly tao" ông đó chắc gì là ai

Ảnh đại diện

Cái tử (Cao Bá Quát): Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Người ăn xin tần ngần đứng lặng
Đói rét mà cũng chẳng dám kêu
Áo thì mảnh nón ghép đeo
Tiền thì đợi một đồng tiêu, sống người
Việc sưu thuế đương hồi cấp thiết
Bước lênh đênh chi xiết tội đời
Hèn chăng thì cũng là người
Trẻ con chớ có trêu cười rẻ khinh


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
Ảnh đại diện

Trừ dạ túc Thạch Đầu dịch (Đới Thúc Luân): Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Nơi quán trọ ai người thăm hỏi,
Ngọn đèn tàn gần gũi cùng ta.
Cuối năm đêm đã hầu qua,
Người đi muôn dặm đường xa chưa về.
Nỗi tan tác còn ghê việc trước,
Thương tấm thân chếch mác gượng cười.
Mặt sầu mái tóc tả tơi,
Bẽ bàng lại gặp ngày mai xuân về.

Ảnh đại diện

Quá Bình Định dương phận vọng Cù Mông sơn (Cao Bá Quát): Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Gió nam đêm thổi sóng gầm vang,
Qua núi Cù Mông thấy rõ ràng.
Sớm thấy núi bầy ngang một dãy,
Nơi vòng muôn ngọn dấu sa trường.

Ảnh đại diện

Hàn dạ ngâm (Cao Bá Quát): Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Rét quá không ngủ được,
Trở dậy chữa câu thơ.
Dầu hết gọi nhỏ rót,
Nhỏ nằm cứ ậm ờ.
Vội vàng đi lấy chiếu,
Đắp lên cho chú ta.

Trang trong tổng số 3 trang (30 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối