Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 12/01/2024 23:55 bởi tôn tiền tử
Hứa Quyền 許權 tự Nghi Anh 宜媖, người Đức Hoá, Giang Tây đời Thanh, là vợ Thôi Mô 崔謨 đỗ tiến sĩ năm Càn Long thứ 7 (1742), bảy tuổi biết làm thơ, giỏi thêu thùa, vẽ tranh. Do bất hoà với mẹ chồng nên thắt cổ tự tử. Tác phẩm có Vấn hoa lâu thi tập 問花樓詩集, Khuê trung tiểu thảo 閨中小草.