Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 12/01/2024 22:17 bởi tôn tiền tử
Lỗ Tằng Dục 魯曾煜 (?-1753) tự Khải Nhân 啟人, hiệu Thu Thăng 秋塍, người Cối Kê đời Thanh. Ông đỗ tiến sĩ năm Khang Hy thứ 60 (1721), được phong Thứ cát sĩ nhưng chưa nhậm chứ thì về quê chăm sóc cha mẹ. Năm Ung Chính thứ 9, soạn sách Quảng Đông thông chí 廣東通誌. Năm đầu Càn Long, dạy học ở các vùng Quảng Châu, Biện Châu, Hàng Châu, tới khi qua đời tại nhà. Tác phẩm có Tam Châu thi sao 三州詩鈔 4 quyển, Thu Thăng văn sao 秋塍文鈔 12 quyển.