點絳脣

雨恨雲愁,
江南依舊稱佳麗。
水村漁市,
一縷孤煙細。

天際征鴻,
遙認行如綴。
平生事,
此時凝睇,
誰會憑闌意。

 

Điểm giáng thần

Vũ hận vân sầu,
Giang Nam y cựu xưng giai lệ.
Thuỷ thôn ngư thị,
Nhất lũ cô yên tế.

Thiên tế chinh hồng,
Dao nhận hàng như chuế.
Bình sinh sự,
Thử thì ngưng thế,
Thuỳ hội bằng lan ý.

 

Dịch nghĩa

Mưa giận mây buồn
Đất Giang Nam như cũ, khen là cảnh đẹp
Xóm dưới nước, chợ dân chài
Một tia khói lẻ, nhỏ nhoi bốc lên

Chim hồng bay ngang trời
Đứng xa nhìn thẳng hàng như tết vào nhau
Việc trong đời
Lúc này nhìn kỹ
Ai hiểu rõ ý kẻ tựa lan can

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Mưa giận mây hờn,
Giang Nam vốn tiếng khen hoa lệ.
Chợ chài xóm bể,
Li ti tia khói lẻ.

Cánh nhạn ngang trời,
Xa nhìn hàng như kẻ.
Đời bao vẻ,
Lúc này nhìn kỹ,
Tựa hiên ai hiểu ý.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mưa giận mây buồn
Giang Nam khen đẹp y như cũ
Xóm chài chợ cá
Một sợi khói nhỏ lẻ

Chim hồng ngang trời
Xa thẳng hàng như tết
Việc trong đời
Lúc này ngừng liếc
Ai hiểu ý tựa hiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời