21/10/2021 09:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điểm giáng thần
點絳脣

Tác giả: Vương Vũ Xứng - 王禹偁

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 15/06/2007 19:37

 

Nguyên tác

雨恨雲愁,
江南依舊稱佳麗。
水村漁市,
一縷孤煙細。

天際征鴻,
遙認行如綴。
平生事,
此時凝睇,
誰會憑闌意。

Phiên âm

Vũ hận vân sầu,
Giang Nam y cựu xưng giai lệ.
Thuỷ thôn ngư thị,
Nhất lũ cô yên tế.

Thiên tế chinh hồng,
Dao nhận hàng như chuế.
Bình sinh sự,
Thử thì ngưng thế,
Thuỳ hội bằng lan ý.

Dịch nghĩa

Mưa giận mây buồn
Đất Giang Nam như cũ, khen là cảnh đẹp
Xóm dưới nước, chợ dân chài
Một tia khói lẻ, nhỏ nhoi bốc lên

Chim hồng bay ngang trời
Đứng xa nhìn thẳng hàng như tết vào nhau
Việc trong đời
Lúc này nhìn kỹ
Ai hiểu rõ ý kẻ tựa lan can

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Mưa giận mây hờn,
Giang Nam vốn tiếng khen hoa lệ.
Chợ chài xóm bể,
Li ti tia khói lẻ.

Cánh nhạn ngang trời,
Xa nhìn hàng như kẻ.
Đời bao vẻ,
Lúc này nhìn kỹ,
Tựa hiên ai hiểu ý.
Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Vũ Xứng » Điểm giáng thần