點絳脣其一-閨思

寂寞深閨,
柔腸一寸愁千縷。
惜春春去,
幾點催花雨。

倚遍欄杆,
只是無情緒。
人何處,
連天芳樹,
望斷歸來路。

 

Điểm giáng thần kỳ 1 - Khuê tứ

Tịch mịch thâm khuê,
Nhu trường nhất thốn sầu thiên lũ.
Tích xuân xuân khứ,
Kỷ điểm thôi hoa vũ.

Ỷ biến lan can,
Chỉ thị vô tình tự.
Nhân hà xứ?
Liên thiên phương thụ,
Vọng đoạn quy lai lộ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Lặng lẽ phòng khuê
Ruột mềm một thốn sầu chan chứa
Tiếc xuân xuân lỡ
Mưa giục hoa đua nở

Tựa khắp lan can
Man mác tình mong nhớ
Người đâu tá?
Trời liền cây cỏ
Mỏi mắt đường về ngó


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Buồng the lạnh vắng
Tấc dạ rối bời như tơ loạn
Tiếc xuân chóng tàn
Tí tách mưa từng hạt

Chỉ thấy lòng tẻ nhạt
Chàng nơi đâu?
Cỏ xác tiêu điều
Lối về hình bóng khuất

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời