閨怨其二

片月上亭亭,
照我孤衣衾。
四壁悄無聲,
永夜漏沉沉。
盤桓起還坐,
對影情獨深。
之子挾恩愛,
豈知今有今。
鄰花吐妍艷,
度我曲墻陰。
微風動遠馥,
吹入幽人襟。
學寫采蕭曲,
變為白頭吟。
人生似寒署,
來往移此心。

 

Khuê oán kỳ 2

Phiến nguyệt thượng đình đình,
Chiếu ngã cô y khâm.
Tứ bích tiễu vô thanh,
Vĩnh dạ lậu trầm trầm.
Bàn hoàn khởi hoàn toạ,
Đối ảnh tình độc thâm.
Chi tử hiệp ân ái,
Khởi tri kim hữu kim.
Lân hoa thổ nghiên diễm,
Độ ngã khúc tường âm.
Vi phong động viễn phức,
Xuy nhập u nhân khâm.
Học tả "Thái tiêu" khúc,
Biến vi "Bạch đầu ngâm".
Nhân sinh tự hàn thự,
Lai vãng di thử tâm.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Mảnh trăng vằng vặc trên không
Soi vào chăn áo cô phòng của ta
Bốn bề im bặt như tờ
Đêm dài chìm lặng điểm thưa giọt đồng
Băn khoăn ngồi đứng không xong
Một đèn một bóng nỗi lòng càng thêm
Gã kia ân ái khoe bền
Ai ngờ nay có nỗi niềm ngày nay
Hoa tươi hàng xóm nở đầy
Vượt nơi tường thấp bên này leo qua
Gió đưa hương thoảng xa xa
Thổi vào vạt áo của ta đang sầu
"Thái tiêu" học tả nên câu
Biến làm một khúc "Bạch đầu" ngâm chung
Người đời như tiết lạnh nồng
Lạnh nồng thay đổi thì lòng cũng thay

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mảnh trăng ngời chiếu sáng
Soi chi vào áo mình
Bốn bề im phăng phắt
Đêm dài giọt lậu buông
Băn khoăn ngồi lại đứng
Đối ảnh lòng thêm buồn
Trước đã nồng ân ái
Cớ sao nay rẫy ruồng
Vườn bên hoa tươi tốt
Bóng rợp góc tường ta
Gió thổi đưa hương đến
Vạt áo người phương xa
Khúc Thái Tiêu viết lại
Thành khúc ngâm Bạch Đầu
Người đời như thời tiết
Thay đổi nào khác đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mảnh trăng sáng khoảng không,
Soi áo vào cô phòng.
Phăng phắt bốn bề lặng,
Đêm dài giọt lậu đồng.
Băn khoăn ngồi lại đứng,
Đối ảnh thêm buồn lòng.
Trước đã hợp ân ái,
Sao nay lại rẫy ruồng.
Vườn hoa tươi tốt xóm,
Ngã rợp qua bên tường.
Gió thổi đưa hương đến,
Vạt áo người tha phương.
Khúc Thái Tiêu làm lại,
Biến ngâm khúc Bạch Đầu.
Người đời tiết lạnh nóng,
Lòng đổi khác nào đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời