Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy,
Cảnh phù du trông thấy đã nực cười.
Thôi công đâu chuốc lấy sự đời,
Tiêu khiển một vài chung lếu láo.
Đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu,
Trầm tư bách kế bất như nhàn.

Dưới thiều quang thấp thoáng bóng Nam san,
Ngoảnh mặt lại cửu hoàn coi cũng nhỏ.
Khoảng trời đất cổ kim, kim cổ,
Mảnh hình hài không có, có không.
Lọ là thiên tứ, vạn chung.


Tiêu đề bài này trong Văn đàn bảo giám chép là Chén rượu tiêu sầu. Sự nghiệp thơ văn Nguyễn Công Trứ lại cho là của Nguyễn Công Trứ với tiêu đề Vịnh nhàn.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Nguyên bản

Hai câu 5,6 ông Cao Bá Quát lấy trong bài 遊城南十六首- 遣興 ( Du thành nam thập lục thủ - Khiển hứng ) của Hàn Dũ đời Đường:
斷送一生惟有酒,
尋思百計不如閑。
Đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu,
Tầm tư bách kế bất như nhàn.

(Tầm tư: tìm kiếm và suy tư)

104.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Tiêu sầu tửu

Ba mươi sáu ngàn ngày ngắn lắm,
Cuộc phù du chìm đắm buồn cười.
Hơi sức đâu rước lấy chuyện đời,
Giải trí vài chung đôi bạn hữu.

Dứt bỏ một đời chỉ có rượu,
Suy tư trăm kế chẳng như nhàn.

Dưới ánh dương lẩn khuất ẩn Nam san,
Nhìn ngược lại thế gian xem cũng nhỏ.
Giữa đất trời xưa nay, kim cổ,
Tấm thân người bé nhỏ, có không.
Cứ gì ngàn xe, vạn hộc đong!

Quân Sơn
173.47
Trả lời
Ảnh đại diện

Buông chuyện đời

Ngắn lắm trăm năm một kiếp người
Phù du trông thấy đã buồn cười
Chuyện đời sức đâu mà rước lấy
Giải trí vài chung bạn với tôi

Bỏ ngoài thế cuộc chỉ rượu thôi
Trăm kế suy tư chẳng thảnh thơi
Nam san ẩn khuất vầng dương rộng
Ngoảnh trông cũng nhỏ chuyện trong đời
Thân người bé nhỏ có - không
Cứ gì phải có học đong xe ngàn
Xưa nay thác xuống tuyền hoàng
Gởi thân cho đất nhẹ nhàng phiêu diêu

143.86
Trả lời
Ảnh đại diện

hai câu ý nghĩa nhất

Khoảng trời đất cổ kim, kim cổ
Mảnh hình hài không có, có không


Hai câu đầy chất vị nhuận đời!
63.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Uống rượu tiêu sầu

Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy?
Ngó xung quanh cũng đủ thấy nực cười
Thôi hơi đâu mà chuốc lấy cái sự đời
Dăm bảy ly lếu láo, nào xin mời cùng say!

Dứt bỏ sự đời, với ngay be rượu
Ủ mưu trăm kế chẳng lợi bằng nhàn
Ánh dương soi từ đỉnh Nam San
Ngó trời đất, thế gian xem cũng nhỏ.
Cõi ta bà, sinh linh đầy đây đó
Tấm hình hài, khi có lại khi không
Giàu sang chắc hẳn sướng bằng ông?

103.40
Trả lời
Ảnh đại diện

Sầu tửu bôi

Trăm năm vạn kiếp đơn cô,
Phù du tức cảnh đã khô nụ cười.
Công đâu chuốc lấy sự đời,
Vài chung tiêu khiển rước chơi bạn hiền.
Vây lấy rượu, một đời vứt bỏ
Nhàn thả rong, trăm lối suy tư
Vầng dương thấp thoáng núi Nam
Ẩn cư nơi ấy chẳng cam chịu dời
Thất khiếu loanh quanh không vướng bận,
Cửu hoàn ngoảnh lại cũng bé thôi.
Cảnh đất trời xưa, xưa lắm
Bóng hình không có hay nhằm có không?
Uống rượu tiêu sầu thôi đánh đổi
Giàu sang quấn lấy chỉ mệt thân!

Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão!
122.67
Trả lời