Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (334 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (161 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 01/07/2005 23:36 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 07/06/2008 22:59 bởi Vanachi
Kim Xương Tự 金昌緒, năm sinh mất và thân thế không rõ, người Dư Châu (nay thuộc Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc). Thơ còn truyền lại một bài Xuân oán.

 

Tuyển tập chung