Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (330 bài thơ)
- Đỗ Phủ (1458 bài thơ)
- Vương Duy (152 bài thơ)
- Vương Xương Linh (64 bài thơ)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài thơ)
Tạo ngày 01/07/2005 23:36 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 07/06/2008 22:59 bởi Vanachi
Kim Xương Tự 金昌緒, năm sinh mất và thân thế không rõ, người Dư Châu (nay thuộc Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc). Thơ còn truyền lại một bài "Xuân oán".