16/06/2021 02:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Uống rượu tiêu sầu bài 1

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/08/2005 16:17

 

Ba vạn sáu ngàn ngày[1] là mấy,
Cảnh phù du[2] trông thấy đã nực cười.
Thôi công đâu chuốc lấy sự đời,
Tiêu khiển một vài chung[3] lếu láo.
Ðoạn tống nhất sinh duy hữu tửu,
Trầm tư bách kế bất như nhàn.[4]
Dưới thiều quang thấp thoáng bóng Nam san[5],
Ngoảnh mặt lại cửu hoàn[6] coi cũng nhỏ.
Khoảng trời đất cổ kim, kim cổ,
Mảnh hình hài không có, có không.
Lọ là thiên tứ, vạn chung[7].
Tiêu đề bài này trong Văn đàn bảo giám chép là Chén rượu tiêu sầu. Sự nghiệp thơ văn Nguyễn Công Trứ lại cho là của Nguyễn Công Trứ với tiêu đề Vịnh nhàn.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Tức một trăm năm, chỉ một đời người.
[2] Một giống bọ nước có cánh, bay được, sáng sống chiều chết, kiếp sống ngắn ngủi chẳng được bao lâu nên hình dung cái gì chóng vánh mau qua thì gọi là phù du. Đó là quan niệm của Trang Chu.
[3] Chén uống rượu.
[4] Chữ Hán: 斷送一生惟有酒,沉思百計不如閒. Nghĩa: Dứt bỏ một đời, chỉ có rượu; Suy tư trăm lối, không bằng nhàn). Lấy từ bài Khiển hứng của Hàn Dũ đời Đường.
[5] Núi Nam, ý chỉ ở ẩn. Thơ Đào Tiềm: “Thái cúc đông ly hạ, Du nhiên kiến Nam sơn” (Hái cúc dưới dậu phía đông, Bồi hồi nhìn thấy núi Nam).
[6] Chín cảnh lớn, chỉ chung cõi đất.
[7] Nghìn cỗ xe, muôn hộc thóc, chỉ cảnh giàu sang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Uống rượu tiêu sầu bài 1