代春怨

朝日殘鶯伴妾啼,
開帘只見草萋萋。
庭前時有東風入,
楊柳千條盡向西。

 

Đại xuân oán

Triêu nhật tàn oanh bạn thiếp đề,
Khai liêm chỉ kiến thảo thê thê.
Đình tiền thì hữu đông phong nhập,
Dương liễu thiên điều tận hướng tê (tây).

 

Dịch nghĩa

Từ sáng tới chiều chỉ có con chim oanh làm bạn hót,
Vén rèm nhìn ra ngoài chỉ thấy cỏ mọc um tùm.
Đôi khi có gió đông thổi nơi sân đằng trước,
Cả hàng dương liễu tốc hết cành về phía tây.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sáng tới chiều chỉ oanh mấp máy
Vén rèm nhìn chỉ thấy cỏ đồng
Đôi khi sân trước gió đông
Thổi ngàn cành liễu cong vòng về tây

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáng tới chiều chỉ oanh hót say,
Vén rèm chỉ thấy cỏ ken dầy.
Gió đông có thổi sân đằng trước,
Dương liễu tốc cành hết phía tây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời