婕妤怨

夕殿別君王,
宮深月似霜。
人幽在長信,
螢出向昭陽。
露浥紅蘭濕,
秋凋碧樹傷。
惟當合歡扇,
從此篋中藏。

 

Tiệp dư oán

Tịch điện biệt quân vương,
Cung thâm nguyệt tự sương.
Nhân u tại Trường Tín,
Huỳnh xuất hướng Chiêu Dương.
Lộ ấp hồng lan thấp,
Thu điêu bích thụ thương.
Duy đang hợp hoan phiến,
Tòng thử khiếp trung tàng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xa quân vương điện vàng đêm ấy
Chốn thâm cung trăng lạnh như sương
Chỉ riêng Trường Tín người buồn
Nhìn đom đóm hướng Chiêu Dương bay về
Cành lan hồng móc rơi thấm ướt
Tàn mùa thu cây biếc thê lương
Còn đây quạt cũ hợp hoan
Vẫn nằm ở tận đáy hòm cô đơn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Điện vắng biệt quân vương,
Cung sâu trăng tựa sương.
Người sầu nơi Trường Tín,
Đóm bay hướng Chiêu Dương.
Sương nồng lan đỏ thắm,
Thu quạnh cây thê lương.
Quạt hợp hoan thiếp giữ,
Tận đáy lòng đau thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Buổi tối từ biệt vua rời điện
Về thâm cung dưới phiến trăng mờ
Người cung Trường Tín bơ vơ
Đóm bay chớp tắt về toà Chiêu Dương
Sương móc thấm ướt hồng lan đoá
Thương khí thu tàn phá cây xanh
Quạt hợp hoan, thôi cũng đành
Bỏ vào hòm kín chôn tình từ nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chia tay điện vắng quân vương,
Cung sâu trăng tựa như sương phủ mờ.
Người sầu Trường Tín hững hờ,
Chiêu Dương đom đóm hướng bờ cung bay.
Lan hồng sương thấm ướt đầy,
Thu tàn cây biếc qua ngày thê lương.
Hợp hoan thiếp giữ quạt thường,
Chôn vào tận đáy đau thương lòng nầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời