巫山神女

神女藏難識,
巫山秀莫群。
今宵為大雨,
昨日作孤雲。
散漫愁巴峽,
徘徊戀楚君。
先王為立廟,
春樹幾氛氳。

 

Vu sơn thần nữ

Thần nữ tàng nan thức,
Vu Sơn tú mạc quần.
Kim tiêu vi đại vũ,
Tạc nhật tác cô vân.
Tản mạn sầu Ba giáp,
Bồi hồi luyến Sở quân.
Tiên vương vi lập miếu,
Xuân thụ kỷ phân uân.

 

Dịch nghĩa

Nữ thần giấu mình khó thể biết
Vu Sơn đẹp, hùng vĩ trong đám
Đêm nay làm cơn mưa lớn
Hôm qua là đám mây cô đơn
Tỏa sầu khắp miền Ba giáp
Bồi hồi luyến ái vua Sở
Vua trước đã lập miếu thờ
Cây mùa xuân bao lần hấp thụ khí trời đất.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Nữ thần tàng tích nơi đâu
Núi Vu xưa đẹp đứng đầu quần sơn
Hôm qua là đám mây hờn
Làm mưa mù đổ từng cơn đêm này
Giăng giăng khe núi sầu vây
Bồi hồi những mối tình đầy Sở vương
Vua xưa nhớ, lập miếu đường
Cây xuân mấy độ thở hương đất trời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thần nữ ẩn không biết,
Vu Sơn đẹp khác thường.
Sớm mai mưa lớn đổ,
Xẩm tối mây nhàn nương.
Tản mạn sầu Ba Giáp,
Bồi hồi tiếc Sở vương.
Vì tiên vương lập miếu,
Cây thắm mấy lần hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Thần nữ đâu biết chốn
Vu Sơn đẹp nhất đời
Đêm này cơn mưa lớn
Sáng qua áng mây côi
Ba Giáp, sầu tản mạn
Sở vương, nhớ bồi hồi
Vua xưa từng lập miếu
Cây xuân thấm đất trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thần ẩn mình ta không thể biết
Núi Vu xinh khác biệt núi thường
Đêm nay mưa lớn làm tuôn
Hôm qua mây lẻ đã làm trôi đi
Tản mạn sầu toả vì Ba Giáp
Lòng bồi hồi luyến áp Sở vương
Vua xưa đã lập từ đường
Mùa xuân cây thụ âm dương khí trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thần nữ giấu mình khó biết qua,
Vu Sơn, hùng vĩ đẹp kiêu sa.
Đêm nay mưa lớn do thần đó,
Hôm trước đám mây đơn lẻ mà!
Ba giáp khắp miền sầu khói toả,
Sở vương luyến ái bồi hồi ra.
Miếu thờ đã lập từ vua trước,
Hấp thụ đất trời xuân nở hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời