閨人贈遠其三

形影一朝別,
煙波千里分。
君看望君處,
只是起行雲。

 

Khuê nhân tặng viễn kỳ 3

Hình ảnh nhất triêu biệt,
Yên ba thiên lý phân.
Quân khan vọng quân xứ,
Chỉ thị khởi hành vân.

 

Dịch nghĩa

Hình ảnh tiễn đưa buổi sáng hôm đó,
Nay đã ngàn trùng khói sóng.
Vọng về nơi đưa tiễn chàng,
Chỉ còn thấy mây bay.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sáng hôm đó cùng chàng ly biệt
Nay cách xa sóng biếc ngàn trùng
Nhìn về chốn cũ não nùng
Chỉ còn thấy áng mây đang trôi hoài

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Hình ảnh sớm tiễn biệt
Khói sóng chia ngàn trùng
Chàng hoài trông chốn cũ
Chỉ mây trôi thing không

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Bóng hình từ bữa xa nhau
Dặm ngàn khói sóng một màu buồn tênh
Nơi em dõi bóng hình anh
Anh coi toàn thấy bồng bềnh mây lên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bóng hình buổi sáng tiễn đưa
Khói mây ngàn dặm buồn chưa hỡi người
Bóng anh, em dõi theo hoài
Chỉ là lớp lớp mây trời mù tăm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời