01/06/2024 00:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại xuân oán
代春怨

Tác giả: Lưu Phương Bình - 劉方平

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2014 15:21

 

Nguyên tác

朝日殘鶯伴妾啼,
開帘只見草萋萋。
庭前時有東風入,
楊柳千條盡向西。

Phiên âm

Triêu nhật tàn oanh bạn thiếp đề,
Khai liêm chỉ kiến thảo thê thê.
Đình tiền thì hữu đông phong nhập,
Dương liễu thiên điều tận hướng tê (tây).

Dịch nghĩa

Từ sáng tới chiều chỉ có con chim oanh làm bạn hót,
Vén rèm nhìn ra ngoài chỉ thấy cỏ mọc um tùm.
Đôi khi có gió đông thổi nơi sân đằng trước,
Cả hàng dương liễu tốc hết cành về phía tây.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sáng tới chiều chỉ oanh mấp máy
Vén rèm nhìn chỉ thấy cỏ đồng
Đôi khi sân trước gió đông
Thổi ngàn cành liễu cong vòng về tây

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Phương Bình » Đại xuân oán