Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
12 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (275 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (12 bài)
- Trương Việt Linh (2 bài)
- Trần Trọng Kim (2 bài)
- Lê Nguyễn Lưu (2 bài)
- Ngô Văn Phú (1 bài)
Tạo ngày 02/07/2005 00:19 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 10/03/2007 20:07 bởi Vanachi
Lưu Phương Bình 劉方平, người Hà Nam, thi nhân niên hiệu Khai Nguyên, Thiên Bảo đời Đường.

 

Tuyển tập chung