Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
12 bài thơ
Tạo ngày 02/07/2005 00:19 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 10/03/2007 20:07 bởi Vanachi
Lưu Phương Bình 劉方平, người Hà Nam, thi nhân niên hiệu Khai Nguyên, Thiên Bảo đời Đường.