長信宮

夢裏君王近,
宮中河漢高。
秋風能再熱,
團扇不辭勞。

 

Trường Tín cung

Mộng lý quân vương cận,
Cung trung hà Hán cao.
Thu phong năng tái nhiệt,
Đoàn phiến bất từ lao.

 

Dịch nghĩa

Trong mộng thì vua ở gần lắm,
Nhưng trong cung vua cao như dải Ngân Hà.
Đang gió thu đấy nhưng có thể trở nóng,
Quạt tròn đâu dám ngừng tay.


Cung Trường Tín do Hán Cao Tổ cho xây từ năm 200 tr.CN, nay vẫn còn trong di tích cố đô Trường An trong thủ phủ Tây An, tỉnh Thiểm Tây, nguyên tên Trường Môn, sau đổi thành Trường Tín, cuối cùng là Trường Lạc. Thời Hán Thành Đế, vua đưa các phi tần bị thất sủng tới đây, nên từ đó thi nhân viết về cung oán thường nói tới cung này qua một trong ba tên kể trên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong mộng thì đức vua thân cận
Thực tế thì cao tận Ngân Hà
Ngày thu trở nóng như hè
Quạt tròn ra sức phẩy phe không ngừng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong mơ vua ở thật gần,
Nhưng trong cung cấm như Ngân Hà trời.
Gió thu đang thổi, nóng rồi,
Quạt tròn đâu dám ngừng hồi phẩy tay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong mộng thì vua gần lắm rồi,
Trong cung vua ngự cao trên trời.
Gió thu đang thổi nhưng liền nóng,
Đâu dám ngừng tay quạt mãi thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời