班婕妤其三

怪來妝閣閉,
朝下不相迎。
總向春園裏,
花間笑語聲。

 

Ban tiệp dư kỳ 3

Quái lai trang các bế,
Triều há bất tương nghinh.
Tổng hướng xuân viên lý,
Hoa gian tiếu ngữ thanh.

 

Dịch nghĩa

Quái lạ, sao lầu đóng kín cửa (không có ai)
Vua tan triều đến mà chẳng ra đón
(Thì ra) hướng cả về phía vườn xuân
Nghe rộn tiếng cười trong hoa


Bài thơ miêu tả hoàn cảnh Ban tiệp dư khi được sủng ái.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Lạ sao lầu kín cửa
Vua đến chẳng ra mời
Nghe ở vườn xuân thoảng
Trong hoa tiếng nói cười


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Lạ sao cứ khép cửa lầu
Tan chầu không tới đón chào trước sân
Nghĩ cùng ai đến vườn xuân
Trong hoa cười nói ganh phần làm chi


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
tửu tận tình do tại
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Lạ thay, sao đóng lầu trang,
Trìều tan, chẳng đứng lan can đón chào?
- Biết rằng đều hướng vườn đào,
Chi thêm cười nói ồ ào trong hoa...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lầu trang đóng cửa lạ thay!
Xe vua đã tơí ai đây đón mơì
Hướng vườn xuân thắm xa xôi
Trong hoa khúc khích tiếng cười vọng ra

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lạ sao lầu cửa khép
Tan triều chẳng đón đưa
Vườn xuân vừa nghĩ đến
Trong hoa rộn tiếng đùa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Lầu trang sao cứ đóng
Chầu giã chẳng ra mời
Như đến vườn xuân cả
Dưới hoa họp nói cười


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quái sao cứ đóng cửa lầu,
Mà không ra đón tan chầu vua ra.
Hướng về vườn xuân phía xa,
Tiếng cười nghe rộn trong hoa vọng về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời